Wypożyczalnia nart i centrum testowe

W okresie zimowym zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu narciarskiego w Rudzie Śląskiej.

Znajdziesz u nas sprzęt dla dzieci i dorosłych - od początkujących po ekspertów.

W naszej wypożyczalni mamy tylko sprzęt renomowanych producentów.

 • Grupa JUNIOR to sprzęt dla dzieci i juniorów.
 • Grupa ECONOMY to narty dla początkujących i średniozaawansowanych narciarzy.
 • Grupa PREMIUM to narty dla średniozaawansowanych i zaawansowanych narciarzy (średniej twardości modele testowe, oraz zaawansowane modele nie starsze niż 3 sezony)
 • Grupa VIP to narty dla zaawansowanych narciarzy i ekspertów. Wszystkie modele nart z tej grupy to sprzęt z najnowszych kolekcji.

Wszystkie buty narciarskie, które wypożyczamy to specjalne modele, produkowane tylko na potrzeby wypożyczalni, wyposażone w antybakteryjne wkładki i szeroki zakres regulacji klamer. Każda para butów przed wypożyczeniem jest poddawana procesowi podwójnej dezynfekcji. Do butów aplikujemy specjalistyczny płyn dezynfekujący, a następnie suszymy je na suszarce WINTERSTEIGER PREMIA, wyposażonej w lampy UV zabijające wszelkie mikroby.

Każda para nart przed wypożyczeniem jest serwisowana i sprawdzana, bo Twoje bezpieczeństwo na stoku jest dla nas najważniejsze. Na życzenie wykonujemy komputerową diagnostykę wiązań w wypożyczanych nartach w cenie 30 PLN


W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ WYSOKIEJ KLASY SPRZĘT SKITUROWY

Sprzęt skiturowy marki Elan, Blizzard oraz K2, który oddajemy do Państwa dyspozycji pochodzi, to narty wyposażone w drewniany rdzeń i w większości posiadające wzmocnienia z karbonu i/lub titanalu, dzięki czemu doskonale sprawdzają się również podczas zjazdu. Niezawodne wiązania Marker oraz ION to gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności. Buty skiturowe marki Fischer wyposażone są w niezawodny system zapinania BOA, dzięki czemu ich obsługa jest łatwa i szybka, a specjalistyczne kijki marki Komperdell oraz Gabel sprawią, że w każdych warunkach wycieczka będzie miła i przyjemna.

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU ZJAZDOWEGO W SEZONIE 2023/2024
ILOŚĆ DNI 1 2 3 4 5 6/7 KAŻDY NASTĘPNY DZIEŃ
ZESTAW NARCIARSKI (NARTY + BUTY + KIJE)
JUNIOR (63-100cm) 50 PLN 100 PLN 140 PLN 180 PLN 220 PLN 260 PLN 30 PLN
JUNIOR (110-150cm) 60 PLN 120 PLN 170 PLN 220 PLN 270 PLN 320 PLN 35 PLN
ECONOMY 90 PLN 180 PLN 240 PLN 320 PLN 390 PLN 450 PLN 50 PLN
PREMIUM 110 PLN 220 PLN 300 PLN 400 PLN 490 PLN 570 PLN 70 PLN
VIP 120 PLN 240 PLN 330 PLN 440 PLN 540 PLN 630 PLN 80 PLN
NARTY + KIJE
JUNIOR (63-100cm) 40 PLN 80 PLN 110 PLN 140 PLN 170 PLN 200 PLN 30 PLN
JUNIOR (110-150cm) 50 PLN 100 PLN 140 PLN 180 PLN 220 PLN 260 PLN 40 PLN
ECONOMY 70 PLN 140 PLN 190 PLN 240 PLN 290 PLN 340 PLN 50 PLN
PREMIUM 80 PLN 160 PLN 220 PLN 280 PLN 340 PLN 400 PLN 60 PLN
VIP 100 PLN 200 PLN 280 PLN 360 PLN 440 PLN 520 PLN 70 PLN
BUTY NARCIARSKIE
JUNIOR 30 PLN 60 PLN 80 PLN 100 PLN 120 PLN 140 PLN 20 PLN
ECONOMY 50 PLN 100 PLN 120 PLN 160 PLN 200 PLN 240 PLN 40 PLN
PREMIUM 60 PLN 120 PLN 150 PLN 200 PLN 250 PLN 300 PLN 50 PLN
KIJE NARCIARSKIE
  10 PLN 20 PLN 30 PLN 40 PLN 50 PLN 60 PLN 10 PLN

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SKITUROWEGO W SEZONIE 2023/2024
ILOŚĆ DNI 1 2 3 4 5 6/7 KAŻDY NASTĘPNY DZIEŃ
ZESTAW SKITUROWY (NARTY + FOKI + BUTY + KIJE)
                              150 PLN 300 PLN 400 PLN 510 PLN 600 PLN 680 PLN 90 PLN
NARTY + FOKI + KIJE
  120 PLN 240 PLN 330 PLN 410 PLN 480 PLN 540 PLN 70 PLN
BUTY SKITUROWE / BUTY TESTOWE
  80/120 PLN 160/240 PLN 220/310 PLN 270/405 PLN 320/480 PLN 360/540 PLN 50 PLN

Poza wypożyczalnią zapraszamy do skorzystania z naszego centrum testowego.

Wszystkie narty testowe zaklasyfikowane są jako grupa VIP lub PREMIUM, więc można je również wypożyczać zgodnie z cennikiem.

Zasada działania centrum testowego jest następująca:
Jeżeli chcesz kupić w naszym sklepie narty z najnowszej kolekcji - możesz przed zakupem je wypróbować (pod warunkiem, że dany model jest dostępny w naszym Centrum Testowym).
Wypożyczasz interesujący Cię model nart i jeżeli zdecydujesz się w dniu zwrotu na zakup identycznych nart w naszym sklepie, to od ceny sklepowej odejmiemy koszt, który poniosłeś testując narty (zgodnie z cennikiem VIP lub PREMIUM)*.

*Kwota rabatu może wynieść maksymalnie 440 PLN, co stanowi równowartość maksymalnie pięciu dni testowania sprzętu z danej grupy.

Dla przykładu jeżeli testujesz narty z grupy VIP przez 4 dni i decydujesz się na zakup nowych, to od ceny sklepowej odliczymy Ci 360 PLN. Jeżeli natomiast testujesz narty z grupy VIP przez jeden dzień, to od ceny nowych nart odejmujemy 100 PLN.

Jeżeli testujesz narty z grupy PREMIUM przez 3 dni i decydujesz się na zakup nowych, to od ceny sklepowej odliczymy Ci 220 PLN. Jeżeli natomiast testujesz narty z grupy PREMIUM przez jeden dzień, to od ceny nowych nart odejmujemy 80 PLN.

Zachęcamy do wcześniejszego rezerwowania sprzętu w przypadku wyjazdu w okresie śląskich ferii zimowych. W dniu rezerwacji pobierany jest zadatek w wysokości 100 PLN, o który pomniejszona zostanie kwota w dniu wypożyczenia. W przypadku rezygnacji z wypożyczenia sprzętu zadatek nie przepada, lecz zostaje zapisany na Koncie Klienta do wykorzystania w późniejszym terminie, na poczet kolejnego wypożyczenia sprzętu lub usługi serwisowej.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU NARCIARSKIEGO

§ 1

 1. Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego prowadzona jest przez Aktines sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), ul. Radoszowska 166, NIP:6412544356, REGON: 380997177, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , 0000744723 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; e-mail: wypozyczalnia@xtreme-shop.pl, numer telefonu: 32 242 86 49 zwaną w dalszej części Regulaminu „Wypożyczalnią” lub „Administratorem”.
 2. Wypożyczalnia zobowiązuje się oddać klientowi (zwanemu w dalszej części Regulaminu „Wypożyczającym”) sprzęt do używania przez czas oznaczony, ustalony każdorazowo pomiędzy stronami, a Wypożyczający zobowiązuje się zapłacić Wypożyczalni wynagrodzenie określone zgodnie z Cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i podane do wiadomości Wypożyczającego przed zawarciem umowy najmu (zwanej w dalszej części Regulaminu „Umową” lub „Umową wypożyczenia”).
 3. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu narciarskiego, stanowiącego przedmiot wypożyczenia (zwany w dalszej części umowy „Przedmiotem umowy”).
 4. Wypożyczającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapozna się i potwierdzi fakt zapoznania się z treścią Regulaminu, oznaczając odpowiednie pole w dokumencie wypożyczenia (Protokole zdawczo – odbiorczym).
 5. Wypożyczalnia i Wypożyczający w Regulaminie zwani są łącznie „Stronami”.

§ 2

 1. Wydanie Przedmiotu umowy Wypożyczającemu następuje na podstawie wypełnionego dokumentu wypożyczenia (protokołu zdawczo – odbiorczego), który precyzyjnie wskazuje wszystkie elementy Przedmiotu umowy (wypożyczonego sprzętu), czas trwania umowy (okres wypożyczenia sprzętu) w tym datę i godzinę zwrotu przez Wypożyczającego Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie brutto, należne Wypożyczalni. Wzór dokumentu wypożyczenia (protokołu zdawczo – odbiorczego) stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wypożyczalnia wydaje Wypożyczającemu sprzęt narciarski w stanie przydatnym do umówionego użytku, sprawny technicznie i pozbawiony wad.
 3. Miejscem wydania i zwrotu przez Wypożyczającego sprzętu (po zakończeniu okresu wypożyczenia) jest Xtreme Shop, ul. Radoszowska 166, 41-707 Ruda Śląska.
 4. Po zakończeniu okresu wypożyczenia (w terminie wskazanym w dokumencie wypożyczenia), Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić sprzęt narciarski w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie sprzętu będące następstwem prawidłowego używania.  W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z nieprawidłowego używania przez Wypożyczającego sprzętu narciarskiego, Wypożyczalnia na podstawie dokumentu zdawczo-odbiorczego, tworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw.
 5. Wypożyczalnia wydaje Wypożyczającemu sprzęt narciarski odpowiednio przygotowany, czysty i zdezynfekowany (buty narciarskie).
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu sprzętu narciarskiego w takim samym stanie czystości, w jakim został wypożyczony. Zwracany sprzęt narciarski musi być wolny od błota, kamieni, kawałków roślin oraz innych zabrudzeń. W przypadku zwrotu sprzętu nie spełniającego tych wymogów, Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 30 zł za każdą parę nart i/lub butów narciarskich, które wymagają czyszczenia. Dodatkowe opłaty, o których mowa zostaną pobrane w momencie zwrotu sprzętu i niepodlegają zwrotowi.
 7. Jeśli Wypożyczający oddaje sprzęt narciarski, będący Przedmiotem umowy, osobie trzeciej do używania, zarówno Wypożyczający, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem Wypożyczalni za to, że sprzęt narciarski będzie używany zgodnie z obowiązkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu.
 8. Wynajmujący oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu.
 9. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania (obowiązywania Umowy).
 10. W razie konieczności porozumienia się z Wypożyczającym, w związku z zawartą Umową, Wypożyczalnia skontaktuje się z nim drogą elektroniczną, na podany przez Wypożyczającego adres e-mail lub drogą telefoniczną, na podany przez Wypożyczającego numer telefonu.

§ 3

 1. Wypożyczalnia zgodnie z przepisami prawa jest odpowiedzialna za jakość świadczenia, będącego przedmiotem Umowy.
 2. Wypożyczający może zgłosić Wypożyczalni reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Wypożyczalnię. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: wypozyczalnia@xtreme-shop.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Aktines Sp. z o.o., ul. Radoszowska 166, 41-707 Ruda Śląska. W zgłoszeniu reklamacyjnym Wypożyczający winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Wypożyczalnia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Wypożyczającemu odpowiedzi.
 3. Wypożyczalnia nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 4. Wypożyczalnia informuje Wypożyczającego będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 4

 1. Wynagrodzenie należne Wypożyczalni, o którym mowa w § 1 ust. 2 powyżej, a także okresy rozliczeniowe, określone są zgodnie z Cennikiem i podane są do wiadomości Wypożyczającego przed zawarciem Umowy. Wynagrodzenie płatne jest przez Wypożyczającego w dniu zawarcia Umowy (wydania sprzętu Wypożyczającemu).
 2. Chęć przedłużenia okresu obowiązywania Umowy (czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego) należy zgłosić Wypożyczalni w formie elektronicznej i przesłać na adres e-mail: wypozyczalnia@xtreme-shop.pl, lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer 32 242 86 49, najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w dokumencie wypożyczenia, o którym mowa w §2 ust. 1 powyżej, minimum na 1 dzień przed dniem zwrotu, wskazanym w dokumencie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego, wymaga akceptacji Wypożyczalni. Informacja w przedmiocie akceptacji, bądź jej braku przez Wypożyczalnię, następuje w formie mailowej lub telefonicznej w dniu dokonania zgłoszenia przez Wypożyczającego, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 3. W sytuacji przedłużenia okresu obowiązywania Umowy (czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego) za obopólną zgodą stron, na zasadach określonych powyżej w ust. 2, Strony podpiszą kolejny dokument wypożyczenia, na zasadach opisanych w § 2 ust. 1 Regulaminu, w którym wskazane zostanie w szczególności wynagrodzenie brutto należne Wypożyczalni (zgodnie z Cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu), płatne w momencie podpisywania przedmiotowego dokumentu wypożyczenia oraz data i godzina zwrotu przez Wypożyczającego Przedmiotu Umowy.

§ 5

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Wypożyczającego zostały zamieszczone w Klauzuli Informacyjnej, dołączanej do dokumentu wypożyczenia (protokołu zdawczo – odbiorczego).

§ 6

 1. Osoby, które mają jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne mogące mieć wpływ na ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób, nie powinny wypożyczać i korzystać ze sprzętu narciarskiego.
 2. Wypożyczalnia informuje Wypożyczającego, że korzystanie ze sprzętu narciarskiego (uprawianie sportów zimowych) jest obarczone podwyższonym ryzykiem powstania kontuzji, urazów oraz wypadków, których następstwem może być utrata zdrowia.
 3. Wypożyczający podczas uprawniania sportów zimowych zobowiązany jest do noszenia kasku ochronnego.
 4. W obliczu bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby korzystając z telefonu alarmowego 112 lub:
  STRAŻ POŻARNA – 998
  POLICJA – 997
  POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
  TOPR / GOPR – 985.

§ 8

 1. Treść niniejszego Regulaminu wraz z Załącznikami może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Wypożyczalni (dostępnej pod adresem: https://xtreme-shop.pl/wypozyczalnia-nart).
 2. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:

      a)    Załącznik nr 1: Cennik wraz z okresami rozliczeniowymi;

      b)    Załącznik nr 2: wzór dokumentu wypożyczenia (protokołu zdawczo – odbiorczego).

 1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na terenie Wypożyczalni w widocznym miejscu, dostępnym dla każdego potencjalnego Wypożyczającego.
 2. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Umowy zawarte z Wypożyczającymi przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia Umowy. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na Stronie Internetowej Wypożyczalni z jednoczesnym wywieszeniem w Wypożyczalni.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm).
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023r.