Wypożyczalnia nart i centrum testowe

W okresie zimowym zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu narciarskiego w Rudzie Śląskiej.

Znajdziesz u nas sprzęt dla dzieci i dorosłych - od początkujących po ekspertów.

W naszej wypożyczalni mamy tylko sprzęt renomowanych producentów.

  • Grupa JUNIOR to sprzęt dla dzieci i juniorów.
  • Grupa ECONOMY to narty dla początkujących i średniozaawansowanych narciarzy.
  • Grupa ECONOMY+ to narty dla początkujących i średniozaawansowanych narciarzy (nie starsze niż 2 sezony).
  • Grupa PREMIUM to narty dla średniozaawansowanych i zaawansowanych narciarzy (średniej twardości modele testowe, czyli z kolekcji 2019/2020 oraz zaawansowane modele nie starsze niż 2 sezony)
  • Grupa VIP to narty dla zaawansowanych narciarzy i ekspertów. Wszystkie modele nart z tej grupy to sprzęt z najnowszej kolekcji 2019/2020.

Wszystkie buty narciarskie, które wypożyczamy to specjalne modele, produkowane tylko na potrzeby wypożyczalni, wyposażone w antybakteryjne wkładki i szeroki zakres regulacji klamer. Każda para butów przed wypożyczeniem jest poddawana procesowi podwójnej dezynfekcji. Do butów aplikujemy specjalistyczny płyn dezynfekujący, a następnie suszymy je na suszarce WINTERSTEIGER PREMIA, wyposażonej w lampy UV zabijające wszelkie mikroby.

Każda para nart przed wypożyczeniem jest serwisowana i sprawdzana, bo Twoje bezpieczeństwo na stoku jest dla nas najważniejsze.

Na życzenie wykonujemy komputerową diagnostykę wiązań w wypożyczanych nartach w cenie 15 PLN

CENNIK WYPOŻYCZALNI W SEZONIE 2019/2020
ILOŚĆ DNI 1 2 3 4 5 6/7 KAŻDY NASTĘPNY DZIEŃ
ZESTAW NARCIARSKI (NARTY + BUTY + KIJE)
JUNIOR (63-100cm) 40 PLN 70 PLN 100 PLN 120 PLN 140 PLN 160 PLN 20 PLN
JUNIOR (110-150cm) 50 PLN 90 PLN 120 PLN 150 PLN 180 PLN 200 PLN 25 PLN
ECONOMY 60 PLN 100 PLN 140 PLN 180 PLN 210 PLN 240 PLN 30 PLN
ECONOMY+ 80 PLN 140 PLN 190 PLN 230 PLN 260 PLN 290 PLN 40 PLN
PREMIUM 100 PLN 180 PLN 250 PLN 290 PLN 330 PLN 360 PLN 50 PLN
VIP 120 PLN 220 PLN 300 PLN 360 PLN 420 PLN 460 PLN 60 PLN
NARTY + KIJE
JUNIOR (63-100cm) 30 PLN 50 PLN 70 PLN 90 PLN 105 PLN 120 PLN 15 PLN
JUNIOR (110-150cm) 40 PLN 60 PLN 80 PLN 100 PLN 120 PLN 140 PLN 20 PLN
ECONOMY 50 PLN 80 PLN 120 PLN 150 PLN 170 PLN 190 PLN 25 PLN
ECONOMY+ 70 PLN 100 PLN 150 PLN 190 PLN 220 PLN 250 PLN 30 PLN
PREMIUM 80 PLN 140 PLN 190 PLN 230 PLN 270 PLN 310 PLN 40 PLN
VIP 100 PLN 190 PLN 270 PLN 320 PLN 360 PLN 400 PLN 60 PLN
BUTY NARCIARSKIE
JUNIOR 20 PLN 45 PLN 65 PLN 75 PLN 85 PLN 95 PLN 10 PLN
ECONOMY 40 PLN 60 PLN 80 PLN 105 PLN 125 PLN 140 PLN 15 PLN
PREMIUM 60 PLN 90 PLN 115 PLN 140 PLN 165 PLN 180 PLN 20 PLN
KIJE NARCIARSKIE
  10 PLN 15 PLN 18 PLN 20 PLN 23 PLN 26 PLN 3 PLN

Poza wypożyczalnią zapraszamy do skorzystania z naszego centrum testowego.

W sezonie 2019/2020 dysponujemy sprzętem z najnowszej kolekcji NORDICA, HEAD, ELAN oraz FISCHER.

Wszystkie narty testowe zakwalikowane są jako grupa VIP lub PREMIUM, więc można je również wypożyczać zgodnie z cennikiem.

Zasada działania centrum testowego jest następująca:
Jeżeli chcesz kupić w naszym sklepie narty z najnowszej kolekcji - możesz przed zakupem je wypróbować (pod warunkiem, że dany model jest dostępny w naszym Centrum Testowym).
Wypożyczasz interesujący Cię model nart i jeżeli zdecydujesz się w dniu zwrotu na zakup identycznych nart w naszym sklepie, to od ceny sklepowej odejmiemy koszt, który poniosłeś testując narty (zgodnie z cennikiem VIP lub PREMIUM)*.

*Kwota rabatu może wynieść maksymalnie 270 PLN, co stanowi równowartość trzech dni testowania sprzętu. Dla przykładu jeżeli testujesz narty z grupy VIP przez 4 dni i decydujesz się na zakup nowych, to od ceny sklepowej odliczymy Ci 260 PLN. Jeżeli natomist testujesz narty z grupy VIP przez jeden dzień, to od ceny nowych nart odejmujemy 100 PLN.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
1. Wypożyczalnia Xtreme Shop prowadzi wynajem sprzętu sportowego.

2. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu sportowego, będącego przedmiotem wypożyczenia.

3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy („Wypożyczający”) zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której niniejszy regulamin jest nierozerwalnym elementem.

4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni dwa niezniszczone dokumenty z aktualnym zdjęciem, potwierdzające jej tożsamość lub wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję, która odpowiada wartości wypożyczanego sprzętu.

5. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie umową określonym, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.

6. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.

7. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania.

8. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

9. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.

10. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.

12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu .

13. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.

14. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni.

15. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającemu jakiejkolwiek kwoty pieniężnej za niewykorzystany czas wypożyczenia.

16. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego wymaga akceptacji Wypożyczalni.
     16a W przypadku akceptacji przez Wypożyczalnię, przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.
     16b W przypadku nie zwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię, Wypożyczalnia naliczy karę umowną w wysokości dwukrotności ceny wypożyczenia za każdy dzień przedłużenia. Niezależnie od powyższego uprawnienia sprawa może zostać zgłoszona do polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.

17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.

18. Wypożyczalnia oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami umowy i niniejszego Regulaminu oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, na podstawie Polityki Prywatności, której tekst dostępny jest zarówno w siedzibie wypożyczalni jak i na stronie internetowej: www.xtreme-shop.pl.